You Are Here: Home » Hệ Thống Chiếu Sáng » LB/ OTTO 0702

LB/ OTTO 0702

0702

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ

Model: LB/ OTTO 0702

Loại bóng : G14 – 41 x 10W (Sản phẩm đã bao gồm bóng)

Màu :  Multi colour

Nguyên liệu : Metal,glass

Kích thước : 460 x 560 x 1140

Xuất xứ : Spain

Scroll to top