You Are Here: Home » Vật Tư Khác » Công Tắc, Ổ Cắm

Ổ &Phích cắm CN

Ổ & PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP Sino - Panasonic - Schneider ...   Số Cực- Điện Áp 50-60Hz Dòng tải (A) Diễn giải Màu sản phẩm   2P + E 220-250V~   16 16A - 3P - 6H – IP44 Xanh 32 32A - 3P - 6H – IP44 3P + E 380-415V~   16 16A - 4P - 6H – IP44 Đỏ 32 32A - 4P - 6H – IP44 3P + N + E 220/380-250V~ 240/380-415V~   16 16A - 5P - 6H – IP44 Đỏ   ...

Read more

Scroll to top