You Are Here: Home » Vật Tư Khác » Công Tắc, Ổ Cắm » Ổ &Phích cắm CN

Ổ &Phích cắm CN

2Ổ & PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP

Sino – Panasonic – Schneider …

 

Số Cực- Điện Áp

50-60Hz

Dòng tải (A)

Diễn giải

Màu sản phẩm

 

2P + E 220-250V~

 

16

16A – 3P – 6H – IP44

Xanh

32

32A – 3P – 6H – IP44

3P + E 380-415V~

 

16

16A – 4P – 6H – IP44

Đỏ

32

32A – 4P – 6H – IP44

3P + N + E 220/380-250V~

240/380-415V~

 

16

16A – 5P – 6H – IP44

Đỏ

 

Scroll to top